เป็นกิจกรรมแรกหลังจากช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 11มิถุนายน 2563 บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัดทางแผนกงานความปลอดภัยได้เข้าฝึกซ้อมย่อยอพยพยีไฟย่อยให้กับหน่วยงานไตเทียม ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เพื่อความพร้อมรับมือและมั่นใจได้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจะสามารถอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รวมถึงการควบคุมเพลิงเบื้องต้นได้ ครั้งต่อไป
วันที่ศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์ส่องกล้อง