วันที่ 25กันยายน 62 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุมทรปราการ ร่วมมือกับ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จัดโครงการ วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2562 (World Rabies Day 2019) ” ณ อาคารศาลาประชาคม หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

        คุณพิภพ เพียวิเศษ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมี ศ.คลินิก นพ.พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมคณะผู้บริหารจากทางสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์,คณะผู้บริหารจาก บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยทางคณะสัตวแพทย์ได้มีการฉีดวัคซีนให้กับหมาแมว จรจัดและหมาแมวที่เจ้าของนำมาฟรี รวมถึงทำหมันฟรี ส่วนหมาจรจัดทางเราได้จัดใส่ปลอกคอพร้อมป้ายวัคซีนและจัดทำที่พักฟื้นให้ก่อนนำส่งบ้านใหม่ที่ศูนย์กักกันสัตว์เพชรบุรี เพื่อให้น้องหมามีบ้านที่ดี พื้นที่กว้างขวาง มีอาหารกินอิ่ม อยู่สุขสบายต่อไป