สืบเนื่องจากสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เป็นศูนย์กลางดูแลผู้ป่วย COVID-19 โดยมีบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด เป็นหน่วยงานดูแลระบบสิ่งสนับสนุนทางการแพทย์ ได้รับสิ่งของบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เช่น แอลกอฮอล์ Face Shield หน้ากากอนามัย เป็นจำนวนมาก จึงร่วมกันจัดทำโครงการ “CNMI ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19” เพื่อร่วมเป็นสะพานบุญส่งต่อกำลังใจจากผู้ให้สู่ผู้รับ โดยหน่วยงานหรือองค์กรใดที่มีความประสงค์ขอรับอุปกรณ์และแอลกอฮอล์ ไว้ใช้ในหน่วยงาน สามารถ Scan QR Code พร้อมกรอกข้อมูลลงทะเบียนขอรับได้ ตั้งแต่วันนี้จนกว่าของจะหมด

X