เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด (Infusion Pumps) ยี่ห้อ B Braun รุ่น Easypump II Elastomeric Infusion Pumps

เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด (Infusion Pumps) ยี่ห้อ B Braun รุ่น Easypump II Elastomeric Infusion Pumps

ทางบริษัทผู้ผลิตแนะนำให้ระวังเรื่องการใส่ปั๊มไม่ตรงกับบรรจุภัณฑ์ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้มีการให้สารละลายมากเกินไปโดยมี ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย Easypump II Long-Term (LT) Article No. 4540016 Batch No. 14L01GE261 ปัญหาที่อาจพบ บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวอาจจะบรรจุปั๊มที่มีอัตราการไหล 10...
เครื่อง Flushing Pumps รุ่น OFP-2 ของโอลิมปัส ประกอบกับ Instrument Channel Adaptors รุ่น MAJ-1606

เครื่อง Flushing Pumps รุ่น OFP-2 ของโอลิมปัส ประกอบกับ Instrument Channel Adaptors รุ่น MAJ-1606

บริษัทผู้ผลิตมีการชี้แจงถึงท่านที่ใช้เครื่อง Flushing Pumps รุ่น OFP-2 ของโอลิมปัส ประกอบกับ Instrument Channel Adaptors รุ่น MAJ-1606 ซึ่ง Adaptors นี้อาจเกิดรอยรั่วได้และยากต่อการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย Adaptor Product Nos.: Lot Nos.: K10016091 (pack of 10)...
Monitor ยี่ห้อ GE รุ่น B650 และ B850

Monitor ยี่ห้อ GE รุ่น B650 และ B850

การใช้งานมอนิเตอร์ยี่ห้อ GE รุ่น B650 และ B850 ที่ใช้ซอฟแวร์เวอร์ชั่น 1.0.12 เมื่อมีการเชื่อมต่อ USB เครื่องอาจจะรีบูทตัวเองได้ ปัญหาที่อาจพบ  1. เมื่อมีการเชื่อมต่อ USB เข้ากับมอนิเตอร์ GE CARESCAPE รุ่น B650 และ B850 ที่มีซอฟแวร์เวอร์ชั่น 1.0.12...
สายแพดเดิลอิเล็กโทรดรุ่น Medi-Trace Cadence

สายแพดเดิลอิเล็กโทรดรุ่น Medi-Trace Cadence

ปัญหาเกี่ยวกับฉนวนของสายแพดเดิลอิเล็กโทรดรุ่น Medi-Trace Cadence ที่ใช้กับเครื่อง Automatic External Defibrillators (AED) ชำรุดเสียหาย ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย Product Nos. Lot Nos. 22550PC 517521X, 519835X 22770PC 513426X, 516313X, 519124X ปัญหาที่อาจพบได้...
เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดยี่ห้อ B Braun รุ่น Infusomat และ Perfusor Space Infusion Pump

เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดยี่ห้อ B Braun รุ่น Infusomat และ Perfusor Space Infusion Pump

หากท่านใดใช้เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดยี่ห้อ B Braun รุ่น Infusomat และ Perfusor Space Infusion Pumps แล้วพบว่ามีไฟ LED สีฟ้ากระพริบเมื่อวางเครื่องลงในแท่นชาร์จ แท่นชาร์จที่เข้าข่ายมีปัญหา Power Supplies:              Catalog Nos:                    Serial Nos.:...