เมื่อวันที่ 26 กันยายน  2563 ที่ผ่านมา ทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน : อบก.)  ได้เรียนเชิญ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน ” ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2563 ” ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ  ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและมอบใบประกาศนียบัตร /โล่ประกาศเกียรติคุณ แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาขน ที่มีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน

ทั้งนี้ทางศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ได้มอบหมายให้ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด  โดยทีมคณะผู้บริหารระดับสูง  คือ คุณ ประเสริฐ พัชรบุษราคัมกุล ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการบริษัท และ คุณ ลลิดา ไชยแสง เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานเพื่อรับมอบใบประกาศนียบัตร จากนาย จตุพร บุรุษพัฒน์  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร  และการได้รับใบประกาศนียบัตรในปีนี้ถือเป็นการยืนยันในความสำเร็จอีกครั้งและยังแสดงถึงความยั่งยืนที่องค์กรได้ตระหนักและดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่อง