การใช้งานมอนิเตอร์ยี่ห้อ GE รุ่น B650 และ B850 ที่ใช้ซอฟแวร์เวอร์ชั่น 1.0.12
เมื่อมีการเชื่อมต่อ USB เครื่องอาจจะรีบูทตัวเองได้

ปัญหาที่อาจพบ 

1. เมื่อมีการเชื่อมต่อ USB เข้ากับมอนิเตอร์ GE CARESCAPE รุ่น B650 และ B850 ที่มีซอฟแวร์เวอร์ชั่น 1.0.12 อาจจะทำให้เครื่องมีการรีบูทตัวเอง

2. เครื่องจะทำการรีบูทจนกระทั่งจะมีการป้อนข้อมูลใหม่ของผู้ป่วย และในขณะเดียวกันมอนิเตอร์จะไม่แจ้งเตือนแพทย์เพื่อมาแก้ไขอาการของผู้ป่วย

3. ในภาวะปกติ CARESCAPE’s Patient Data Module (PDM) จะมีแบตเตอรี่และยังมีการเก็บข้อมูลในระหว่างที่เครื่องรีบูท  โดยสามารถเรียกดูข้อมูลภายหลังการรีบูทได้ แต่ถ้า PDM ไม่มีแบตเตอรี่ ข้อมูลก่อนหน้รีบูทและประวัติผู้ป่วยในมอนิเตอร์จะหายไป

4. ในระหว่างการใช้งาน หากมีการรีบูทเกิดขึ้น อาจเป็นเหตุทำให้เกิดอันตรายกับผู้ป่วยเพราะความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่ถูกตรวจจับและเมื่อมีคำถามเกี่ยวกับผู้ป่วยในระหว่างก่อนและขณะการรีบูทของเครื่อง ข้อมูลสำคัญจะไม่สามารถนำมาใช้เพื่อรักษาผู้ป่วยและเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง

วิธีการแก้ไขและคำแนะนำของผู้ผลิต

1. บริษัทผู้ผลิตระบุปัญหาที่เกิดขึ้นกับซอฟแวร์เวอร์ชั่น 1.0.12 ของมอนิเตอร์ซี่รี่ย์ CARESCAPE ซึ่งการเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต USB เป็นสาเหตุให้มอนิเตอร์รีบูท

2. ให้ทำการอัพเดทซอฟแวร์เวอร์ชั่น 2.0

คำแนะนำจากสถาบัน ECRI

1. ห้ามเสียบอุปกรณ์ใดๆเข้ากับพอร์ต USB ของมอนิเตอร์ GE CARESCAPE ที่มีซอฟแวร์เวอร์ชั่น1.0.12

2. อัพเดทมอนิเตอร์ GE CARESCAPE ให้เป็นซอฟแวร์เวอร์ชั่น2.0

3. แนะนำให้ชาร์จโทรศัพมือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆจากอะแดปเตอร์เท่านั้น

4.ห้ามเสียบอุปกรณ์ต่างๆเข้ากับพอร์ต USB และให้ทำเช่นเดียวกันกับอุปกรณ์อื่นๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน