วันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด นำทีมโดย ศ.นพ.อร่าม  โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม RAMA Earth Hour  2021 ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น ถอดปลั๊ก ปรับแอร์  ลดการใช้พลังงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ได้ทราบถึง ข้อมูลและประโยชน์ของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 14:00-15:00 .และในวันที่ 26 มีนาคม 2564 บริษัทขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการใช้พลังงานที่ฟุ่มเฟือยลง เราชาว RFS ได้เห็นถึงความสำคัญของกิจกรรม RAMA Earth Hour  2021 โดยเริ่มจากตนเองเช่น การปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ ปิดไฟประจำแผนกและโถงทางเดินกลางเปิดม่านใช้แสงจากธรรมชาติ และพร้อมที่จะสร้างให้เป็นนิสัย

 ชมภาพ RFS ร่วมรณรงค์กิจกรรม RAMA Earth Hour 2021 ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น ลดการใช้พลังงานที่ฟุ่มเฟือย