ความกตัญญูถือเป็นรากฐานของความดี วัฒนธรรมคือ สิ่งที่สืบต่อกันมาแต่โบราณ คนที่มีความกตัญญูและมีวัฒนธรรมย่อมเป็นผู้ที่เจริญ…คำกล่าวของศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ได้กล่าวไว้ในวันงาน RFS สืบสานวัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ 3 และ 5 เม.ย. 62 ซึ่งบริษัทได้จัดงานทำบุญสงกรานต์ตามประเพณีขึ้น ณ Campus CNMI และ SDMC เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงาน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีกิจกรรมร่วมกัน เพิ่มความรัก ความสามัคคีในการทำงานร่วมกันเป็นทีม