วันที่ 30 สิงหาคม 2562 .นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เข้าเยี่ยมชมศึกษางานในหน่วยงานระบบบริหารจัดการวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering Management Service), ระบบวิศวกรรมบริการ (Facilities Engineering Management), กระบวนการผลิตอาหารสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Hospital Food Service), ระบบการให้บริการขนส่งภายในโรงพยาบาล (Logistic Service) หลังจากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตอบข้อซักถามต่างๆ ระหว่างกัน

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/rfs.co.th/photos/?tab=album&album_id=1427094614109617