คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่SDMCและพนักงานRFS ร่วมกิจรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2562 เพื่อให้เตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดเหตุเพลิงไหม้จริงและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมายังจุดปลอดภัย วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.facebook.com/pg/rfs.co.th/photos/?tab=album&album_id=1531819133637164