ในขณะที่การแพทย์และการรักษาพยาบาลของประเทศก้าวหน้าในระดับชั้นนำของภูมิภาค ความก้าวหน้าขององค์ความรู้และระบบบริการด้านระบบสิ่งสนับสนุนก็นับเป็นหัวใจสำคัญ สำหรับการยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของ Thailand Healthcare Facility Management Seminar หรือ THFM ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 และเป็นงานสัมมนางานแรกและงานเดียวของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นเรื่องการบริหารจัดการระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลโดยเฉพาะ

Highlights

Expert Panel :ครั้งแรกกับการเจาะลึก มาตรฐานระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์แห่งชาติ และแนวทางที่โรงพยาบาล​ควรเตรียมการปรับตัว

HFM Health Check workshop :โอกาสที่ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทำเพื่อประเมินความพร้อมของตนเองกับcheck point  สำคัญต่างๆของการจัดการระบบสนับสนุน เพื่อสามารถนำไปวางแผนการพัฒนาต่อไป

World Class Speaker : เช่นเคยกับ Guest speaker ระดับโลกที่จะเชิญท่านพบกับแนวปฏิบัติที่น่าสนใจ และ เทรนด์ใหม่ๆของการบริหารจัดการระบบสิ่งสนับสนุน

Case study & Best Practice Sharing : แนวปฏิบัติและตัวอย่างที่ดี ที่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล ทั้งการบริหารสิ่งแวดล้อมและพลังงาน การประเมิณและวัดผลด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล การบริหารต้นทุน รวมถึงแนวปฎิบัติที่ให้โรงพยาบาลสามารถนำไปใช้ต่อได้

แบบฟอร์มใบสมัคร THFM Seminar 62

Brochure_Font_THFM4TH

Brochure_Back_THFM4TH