ร่วมแสดงความยินดีกับก้าวแห่งความสำเร็จของบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ใน พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564

ร่วมแสดงความยินดีกับก้าวแห่งความสำเร็จของบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ใน พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564

ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด เข้ารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ...
รางวัลคุณภาพ Biomedical Engineering Certification หน่วยงานแรกในเอเชียแปซิฟิค

รางวัลคุณภาพ Biomedical Engineering Certification หน่วยงานแรกในเอเชียแปซิฟิค

ขอแสดงความยินดีกับบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ที่ได้รับรางวัลคุณภาพ Biomedical Engineering Certification จาก ECRI Institute องค์กรที่ดูแลด้านการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์และสุขภาพตามหลักสากลระดับโลก...
กิจกรรมสรงน้ำพระ สืนสานประเพณีสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

กิจกรรมสรงน้ำพระ สืนสานประเพณีสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ถวายพวงมาลัยในกิจกรรมสรงน้ำพระ สืบสานประเพณีสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ สำนักงานฯ ชั้น8 ส่วนพนักงานอาร์เอฟเอส CNMI...
บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ประจำปี 2564

บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 ในงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564 (Thailand Quality Award 2021) ศาสตราจารย์นายแพทย์ อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ร่วมงานแถลงข่าวการประกาศผลรางวัล ซึ่งจัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในการนี้บริษัท...
ขอต้อนรับ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานฯ

ขอต้อนรับ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 65 ที่ผ่านมา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงอติพร อิงค์สาธิต รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ กล่าวต้อนรับ ในช่วงกิจกรรมมีการบรรยาย ในหัวข้อ...