ส่งต่อหน้ากากอนามัย(แบบผ้า) เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์และโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

ส่งต่อหน้ากากอนามัย(แบบผ้า) เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์และโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด นำทีมผู้บริหาร ส่งมอบหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) ที่ได้รับมาจากผู้บริจาค ให้กับ นพ.สุกิจ แย้มวงษ์ ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี , อาจารย์ นายแพทย์ดร.ธเนศ ปิติธรรมภรณ์...