RFS ร่วมรณรงค์กิจกรรม RAMA Earth Hour  2021 ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น ลดการใช้พลังงานที่ฟุ่มเฟือย

RFS ร่วมรณรงค์กิจกรรม RAMA Earth Hour 2021 ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น ลดการใช้พลังงานที่ฟุ่มเฟือย

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด นำทีมโดย ศ.นพ.อร่าม  โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม RAMA Earth Hour  2021 ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น ถอดปลั๊ก ปรับแอร์ ...
ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 9 เข้าเยี่ยมชม บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 9 เข้าเยี่ยมชม บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 9 เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด โดยมี ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ...
ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่พยาบาล จากหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโภชนาบำบัด รุ่นที่ 2 เข้าเยี่ยมชมแผนกโภชานาการ

ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่พยาบาล จากหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโภชนาบำบัด รุ่นที่ 2 เข้าเยี่ยมชมแผนกโภชานาการ

วันที่ 16 มีนาคม 2564 บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่พยาบาล จากหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโภชนาบำบัด รุ่นที่ 2 เข้าเยี่ยมชมแผนกโภชานาการ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการด้านโภชนาการอาหารของผู้ป่วย กระบวนการผลิต...
เปิดตัวครั้งแรกของปีกับกิจกรรม งาน Town Hall ครั้งที่ 1/2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ social distancing เพื่อลดการแพร่เชื้อ covid-19 ที่ได้รับการตอบรับจากพนักงานเป็นอย่างดี

เปิดตัวครั้งแรกของปีกับกิจกรรม งาน Town Hall ครั้งที่ 1/2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ social distancing เพื่อลดการแพร่เชื้อ covid-19 ที่ได้รับการตอบรับจากพนักงานเป็นอย่างดี

ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ได้กล่าวเปิดงาน และกล่าวถึงวาระต่างๆที่ผ่านมาของปี 2563 และกล่าวถึงจุดเป้าหมายที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน พร้อมกับมอบรางวัลให้พนักงานที่เป็น คนเก่ง คนดี ของ RFS – RFS AWARD 2020 รางวัล RFS AWARD 2020...
สวัสดีปีวัวทอง 2564 บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด เข้าสวัสดีปีใหม่ หน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลรามาธิบดี และ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

สวัสดีปีวัวทอง 2564 บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด เข้าสวัสดีปีใหม่ หน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลรามาธิบดี และ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

       บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด เข้าสวัสดีปีวัวทอง 2564 มอบของที่ระลึกให้แก่ บุคคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งโรงพยาบาลรามาธิบดี และ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ นำทีมโดย คุณธีร์ปกรณ์ พิจิตรชัชวาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมชีวการแพทย์, คุณเอ็นดู...
ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมมือกับ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ได้จัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีการจำลองเหตุการณ์การเกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรในห้องยาชั้น 4...
X