ก้าวสู่ปีที่ 9 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2562 ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีนี้มีการจัดกิจกรรม Start up 2P Safety Goal สำหรับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีฐานให้ความรู้กิจกรรม 7 ฐานความรู้ มีทั้งฐานเรียนรู้ความหมายของคำว่า SIMPLE , ฐานเรียนรู้เรื่องยาจากเภสัชกร ฐานเรื่องกฎจราจร และทาง RFS เราได้จัด 3 ฐานความรู้ ให้ความรู้เรื่องการล้างมือ7 ขั้นตอน , ฐานความรู้เรื่องหน้ากากอนามัย , ฐานเรื่องการเรียนรู้ไฟและถังดับเพลิง กิจกรรมที่จัดในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจาก ผู้ป่วยและบุคลากรเป็นอย่างดี และขอขอบคุณวิทยากรประจำฐานทุกท่านที่ให้ความรู้ในครั้งนี้ แล้วพบกันใหม่ในปีหน้านะคะ

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/rfs.co.th/photos/?tab=album&album_id=1416013628551049

 

X