ประกาศผลผู้ชนะงานบริการดูแลสวนภายในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศผลผู้ชนะงานบริการดูแลสวนภายในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๒

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

611122_PUR_ประกาศผลผู้ชนะงานบริการดูแลสวน SDMC ปี 2562.pdf