ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมมือกับ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ได้จัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีการจำลองเหตุการณ์การเกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรในห้องยาชั้น 4 ผู้พบเห็นเหตุการณ์เข้าระงับเหตุเบื้องต้นแล้วแต่ไม่สามารถดับไฟได้ และเพลิงลุกลามมากขึ้น จึงแจ้งเหตุคุณหมออัคคีและทำการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพลที่แจ้งไว้ และทำการฝึกซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเคสสีแดง (วิกฤต) เคสสีเหลือง และเคสสีเขียว โดยแบ่งเป็น 2 จุด ที่ทางเชื่อมชั้น 2 และ ทางประตูโถงด้านหน้าชั้น 1 ในจุดส่งต่อผู้ป่วย ตลอดจนฝึกซ้อมการค้นหาผู้สูญหาย พร้อมสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น จากนั้นผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉินให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและประกาศยกเลิกการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ อัลบั้ม ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563