เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลคุณภาพการันตีงานคุณภาพ ในงานมหกรรมคุณภาพ (Qualtiy Conference) ครั้งที่ 26 ภายใต้หัวข้อ “เรียนรู้เพิ่มคุณค่า พัฒนารามาธิบดีอย่างยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพและผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานในพิธีกล่าวปิดงานและมอบรางวัล ซึ่งจัดในวันที่ 29 – 30 สิงหาคม ณ ประชุม ABC ชั้น 9 และลานจัดแสดงนิทรรศการชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 2562 ภายในงานเปิดให้ชมนิทรรศการจัดแสดงผลงานของบุคลากร โดยทางบริษัท อาร์เอฟเอสจำกัด ได้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัล ดังนี้

1.โครงการพัฒนางานบริการทำความสะอาดอย่างมืออาชีพ (Professional cleaning services) โดย นางสาวนิตยาภรณ์ เรืองฤทธิ์ ผู้จัดการแผนกงานบริการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม

2. โครงการทดสอบพลังงานเครื่องกระตุกหัวใจกับ New Selectable Test Load โดย นางสาวนพรัตน์ วีคำ / นางสาวนิรมล ห้วยจันทร์ / นายเฉลิมพล สงกา ทีมวิศวกรรมชีวการแพทย์

3. โครงการ Project Urgent โดย นางสาวชนิตรา พูลเพิ่ม ผู้จัดการแผนกขนส่งบริการ

4. จำลองสถานการณ์เพลิงไหม้ใส่ใจรายละเอียด โดย แผนกบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม