ภาพบรรยากาศการสัมมนา ความเป็นเลิศด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลในประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-22 ก.พ. 62 ในครั้งนี้เปิดงานโดย ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ซึ่งภายในงานมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สถาบัน ECRI และบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัดภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ด้านการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากโรงพยาบาลทั่วประเทศ ในการร่วมเข้ารับฟังแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันกับวิทยากรผู้ทรงคุณมากมาย