ในสถานการณ์ที่เชื้อโควิด-19 ระบาด ทำให้หลายคนมองหาท่อบรรจุแก๊สออกซิเจนทางการแพทย์ มีทั้งซื้อเพื่อบริจาคให้ รพ.สนาม หรือซื้อเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ทั้งนี้เราจะต้องรู้รายละเอียดสำคัญก่อนการซื้อ เพราะการมีท่อบรรจุแก๊สออกซิเจนทางการแพทย์เก็บไว้เป็นเรื่องที่อันตราย