หากท่านใดใช้เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดยี่ห้อ B Braun รุ่น Infusomat และ Perfusor Space Infusion Pumps แล้วพบว่ามีไฟ LED สีฟ้ากระพริบเมื่อวางเครื่องลงในแท่นชาร์จ

แท่นชาร์จที่เข้าข่ายมีปัญหา

Power Supplies:              Catalog Nos:                    Serial Nos.:

SP                                       8713112C                        287212 and above

SP US III                             8713112D                        All numbers


ปัญหาที่อาจพบได้

1.จากที่เคยมีการสรุปถึงการทำ Visual Inspection ว่าเพียงพอที่จะสามารถตรวจพบความเสียหายของการเชื่อมต่อเพาเวอร์ซับพายกับตัวปั๊มได้นั้นในความจริงแล้วยังไม่เพียงพอ

2. บางครั้งพบความเสียหายที่เกิดจากข้อต่อ หากการตรวจสอบด้วยวิธี Visual Inspection ไม่สามารถระบุความเสียหายของปั๊มได้ทั้งหมด และในบางครั้งเมื่อเสียบข้อต่ออาจจะเกิดการงอ ซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดภาวะ ช๊อตเซอร์กิจแบบแรงดันต่ำได้

3. อาจพบปั๊มที่มีวงจรการสื่อสารเสียหาย ซึ่งสามารถสังเกตได้จากไฟสีฟ้าจากหลอด LED จะกระพริบตลอดเวลาเมื่อวางปั๊มอยู่ในแท่นชาร์จ

4. เมื่อนำปั๊มที่เสียมาชาร์จในแท่นชาร์จ (Space Station) แท่นชาร์จจะไม่เตือน แต่การเตือนของปั๊มจะยังคงทำงานตามปกติ

5. ปั๊มที่เสียจะไม่สามารถอัพโหลดข้อมูล Drug library ไม่สามารถดาวน์โหลด Event logs และไม่สามารถทำการสอบเทียบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องเปลี่ยน motherboard

ข้อเสนอแนะจากสถาบัน ECRI

1. ให้แยกปั๊มที่เสียหายออกมาประเมินความเสียหาย

2. ในระหว่างรอบของการทำการบำรุงรักษา ให้ตรวจสอบวงจรการสื่อสารว่าทำงานได้เป็นปกติหรือไม่

3. หากเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการสื่อสาร ให้ติดต่อบริษัทตัวแทนจำหน่าย