บริษัทผู้ผลิตมีการชี้แจงถึงท่านที่ใช้เครื่อง Flushing Pumps รุ่น OFP-2 ของโอลิมปัส ประกอบกับ Instrument Channel Adaptors รุ่น MAJ-1606 ซึ่ง Adaptors นี้อาจเกิดรอยรั่วได้และยากต่อการตรวจสอบ

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย

Adaptor Product Nos.: Lot Nos.:
K10016091 (pack of 10) 20115441, 20116536
K10007072 (pack of 100) 20115441, 20116536

ปัญหาที่อาจพบ
รอยรั่วเล็กๆบนชิ้นส่วน Adaptors
หมายเหตุ : ผลจากการทดสอบการปนเปื้อนแบคทีเรียของผู้ผลิต ไม่พบการปนเปื้อนแบคทีเรียใน Adaptors ตัวอย่าง

วิธีการแก้ไขและคำแนะนำของผู้ผลิต

1.  คัดแยกบรรจุภัณฑ์ที่มีปัญหาและหยุดใช้งาน
2.  ติดต่อตัวแทนจำหน่าย เพื่อขอรับบริการในขั้นต่อไป

รูปภาพ: http://www.algram.net , http://ansm.sante.fr