ปัญหาที่พบ
เนื่องมาจากทางบริษัทได้รับรายงานการบาดเจ็บจากผู้ป่วยที่พยายามลุกจากเตียงขณะที่เตียงถูกปรับอยู่ในตำแหน่งต่ำที่สุดและมีความเป็นไปได้ที่ขาของผู้ป่วยจะเข้าไปติดส่วนที่เปิดระหว่างต้นขาและเท้าหรือต้นขาและหัวของเตียงเมื่อผู้ป่วยพยายามที่จะยืนหรือเคลื่อนไหว น่องของผู้ป่วยอาจจะติดหรือขูดกับโครงเตียงทำให้เกิดการบาดเจ็บ

วิธีการดำเนินการ
ตรวจสอบว่าท่านมีผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายหรือไม่และหากท่านมีเครื่องดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามจดหมายแจ้งเตือน ในขณะเดียวกันบริษัทกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บของปัญหาดังกล่าวและจนกว่าจะมีการเปลี่ยนหรือแก้ไข บริษัทแนะนำให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ป่วยได้รับความช่วยเหลือเมื่อออกจากเตียงตามคำแนะนำในคู่มือการใช้

2. กดปุ่ม hi/low, up/down ค้างไว้เพื่อปรับความสูงของเตียงให้เข้ากับความสูงของผู้ป่วย หรือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเตียงอยู่ระดับกลางกับการนอนที่มีความสูงประมาณระดับเข่าของผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยเข้าหรือออกจากเตียง เพื่อลดความเสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บในระหว่างการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยออกจากเตียง

X