ประมวลภาพกิจกรรม แผนซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟย่อย ณ ศูนย์เวชกรรมฟื้นฟู ชั้น7 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา จัดโดย แผนกงานความปลอดภัยและชีวอนามัย (Safety Service) บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และบุคลากรภายในโรงพยาบาลจะต้องสามารถระงับเหตุเบื้องต้นและรับมือกับไฟได้

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ อัลบั้ม แผนซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟย่อย ณ ศูนย์เวชกรรมฟื้นฟู ชั้น7

 

X