เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา แผนกงานความปลอดภัยและชีวอนามัย (Safety Service) บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด จัดแผนซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟย่อย ณ หอพักผู้ป่วย 2 (ward 62) แผนปฎิบัติการเพื่อความปลอดภัยและเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยทำการซ้อมเสมือนจริงทุกประการ มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และการเข้าระงับเหตุ เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการโรงพยาบาลว่าพนักงานรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์มีความรู้และสามารถรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นได้

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ อัลบั้มแผนซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟย่อย ณ หอพักผู้ป่วย 2

 

 

X