โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ พร้อมด้วยบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2564 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 ธันวาคม ที่ผ่านมานี้ ความท้าทายในครั้งนี้คือการฝึกซ้อมนอกเวลาและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่(EID) โดยจำลองสถานการณ์ในหอพักผู้ป่วย EID ชั้น4 ต้นเพลิงไหม้อยู่ภายในห้องพัก ตั้งแต่เริ่มเข้าระงับเหตุเบื้องต้น ใช้แผนปฏิบัติการ RACE การสวมชุดป้องกันเมื่อเริ่มเคลื่อนย้ายผู้ป่วยEID ไปตามเส้นทางอพยพที่จัดไว้แล้ว ต่อจากนั้นเป็นเข้าระงับเหตุตามแผนโค้ด และตลอดจนการค้นหาผู้สูญหาย การค้นย้ายเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์เเพื่อเข้าช่วยผู้ป่วยที่ต้องส่งต่อ ตลอดจนเพลิงสงบและทำการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนต่อไป
การฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีสามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ อัลบั้มภาพกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี2564